A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Павлівська громада
Волинська область, Іваничівський район

Додаток 1 до проекту рішення

    Додаток 1    
       до проекту рішення Павлівської сільської ради 
      "Про сільський бюджет на 2018 рік"
           
Доходи сільського бюджету на 2018 рік
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   10 000 572,00 10 000 572,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   4 833 257,00 4 833 257,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 4 833 257,00 4 833 257,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 4 123 257,00 4 123 257,00 0,00 0,00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 0,00 0,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   220 000,00 220 000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 4 887 315,00 4 887 315,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 2 025 755,00 2 025 755,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00 0,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00 0,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 58 500,00 58 500,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   75 000,00 75 000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1 125 171,00 1 125 171,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   475 150,00 475 150,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   291 934,00 291 934,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 0,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   2 861 560,00 2 861 560,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  0,00 0,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 1 411 560,00 1 411 560,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   35 200,00 35 200,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   0,00 0,00 0,00 0,00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 0,00 0,00 0,00 0,00
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 0,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  35 200,00 35 200,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   5 200,00 5 200,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  5 200,00 5 200,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   0,00 0,00 0,00 0,00
25000000 Надходження від плати за послуги 344 200,00 0,00 344 200,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  344 200,00 0,00 344 200,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  144 200,00 0,00 144 200,00 0,00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності  200 000,00 0,00 200 000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   0,00 0,00 0,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 0,00 0,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,00 0,00 0,00 0,00
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 0,00 0,00 0,00 0,00
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 0,00 0,00 0,00
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,00 0,00 0,00 0,00
33010000 Кошти від продажу землі   0,00 0,00 0,00 0,00
50000000 Цільові фонди   0,00 0,00 0,00 0,00
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади   0,00 0,00 0,00 0,00
  Разом доходів 10 379 972,00 10 035 772,00 344 200,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 27 059 500,00 27 059 500,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 27 059 500,00 27 059 500,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету 3 868 800,00 3 868 800,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація 3 868 800,00 3 868 800,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету 19 599 000,00 19 599 000,00 0,00 0,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 15 455 300,00 15 455 300,00 0,00 0,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 143 700,00 4 143 700,00 0,00 0,00
41040000 Дотації  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 591 700,00 3 591 700,00 0,00 0,00
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3 591 700,00 3 591 700,00 0,00 0,00
  Разом трансфертів 27 059 500,00 27 059 500,00 0,00 0,00
  Всього 37 439 472,00 37 095 272,00 344 200,00 0,00
gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь